Politiker och företagare om bredband i Arjeplogs kommun

”Som kommunalråd gör det mig glad att se att så många anmält intresse för bredband, både fastboende och fritidshusägare. En snabb och säker tillgång till internet är en nödvändig och självklar del av infrastrukturen i vår kommun. Det är en av de saker som gör Arjeplog till en bra plats för boende, besökare och företagare. Kommunens ambition är att alla ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband till en rimlig kostnad – och när vi går ihop och gör detta tillsammans kan vi faktiskt få det att hända.”

Britta Flinkfeldt Jansson, kommunstyrelsens ordförande

”En snabb och säker tillgång till internet är nu för tiden infrastruktur nästan lika viktig som vägar och elektricitet. Att vi ansluter oss till bredband gör oss mer tillgängliga för omvärlden – och omvärlden mer tillgänglig för oss. Det är en möjlighet vi ska ta tillvara på.”

Albert Lestander, kommunstyrelseledamot

”En väl fungerande infrastruktur så att alla har tillgång till internet och digi- tala tjänster är en viktig tillväxt- och demokratifråga, och en grundförutsätt- ning för att företagandet i hela vår vidsträckta kommun ska få bra förutsätt- ningar till långsiktig och hållbar utveckling. Det känns positivt att politiker och tjänstemän i Arjeplogs kommun verkar för detta.”

Lotta Lestander, ordförande Företagarna Arjeplog