Planera framtida verksamhet

Ett nytt Landsbygdsprogram gäller från och med juli 2015. Det betyder att det finns pengar att söka till lokalt utvecklingsarbete. Några av stödområdena är Projektstöd - Investeringar - Lokalt ledd utveckling - Miljöinvesteringar - Miljöåtgärder i skogsbruket. En viktig förutsättning för att få del av pengarna är att det finns en aktuell utvecklingsplan. Därför är det viktigt att uppdatera bynns utvecklingsplan eller skriva en ny utvecklingsplan för föreningen eller för byn.
Läs mer mer om de olika stöden, klicka här.
Läs mer om Lokalt ledd utveckling, klicka här