Telefonernas kopparnät försvinner

TeliaSonera kommer under 2016 påbörja en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster, dagens fasta telefonnät, till tjänster baserade på framtidens nät, telefon via bredbandsnätet. Övergången innebär att i områden där koppartjänsterna inte är framtidssäkra kommer en fullständig övergång till tjänster baserade på i första hand fiber- och mobilnät att genomföras. Tjänster som kommer att påverkas är telefoni, trygghetslarm, övriga larm, bredband, TV och olika företagstjänster.

Läs mer
Information från Telia
Läs mer om rättigheter till telefoni och bredband