En anslutning innebär att din fastighet bli mer attraktiv och får ett högre marknadsvärde

– Det finns inga vetenskapliga undersökningar. Men vi hör från våra medlemmar och i en del fall från mäklare, att i ett område där en villa har fiber och en annan inte kan det skilja mellan femtio- och sjuttiofemtusen kronor på i princip samma hus. I vissa mindre attraktiva områden kan fiber vara skillnaden som gör att ett hus går att sälja. Visst ser man en skillnad, att ett hus med fiber är mer attraktivt än ett utan. Mikael Ek från Svenska stadsnätföreningen*

*Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende intresse- och branschorganisation för Sveriges stadsnät. Organisationen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.