Ny rapport från bredbandsprojektet

Arjeplogs kommun säljer sitt befintliga A-net för drygt 1,9 miljoner, överlåter erhållna EU-bidrag på drygt 40 miljoner samt överlämnar uppdraget om fiberutbyggnad till en privat aktör. Beslutet har tagits i fullmäktige i juni i år. Läs mer, klicka på bilden till höger.

Upphandling av bredbandsutbyggnad för hela kommunen
Bredbandsprojektet går framåt! Ett antal privata aktörer har visat intresse för att genomföra bredbandsutbyggnad i hela kommunen, det vill säga även i byar som i dag inte ingår i byarnas bredbandsprojekt, och det tycker vi är mycket glädjande.
Arjeplogs kommun har därför beslutat att genomföra en upphandling av bredbandsutbyggnad för kommunen i sin helhet. Det innebär att intresserade aktörer får konkurrera med varandra genom att prestera det mest fördelaktiga erbjudandet – och den för fastighetsägaren lägsta kostnaden. Vårt mål är att vi ska kunna lägga ut upphandlingen under mars månad.

Ny lägesrapport från bredbandsprojektet
Nu har vi kommit längre med kommunens bredbandsprojekt och vi hoppas att vi inom kort kan presentera konkreta planer och kostnader. Just nu arbetar vi framför allt med hur vi ska finansiera utbyggnaden så att kostnaden för den enskilde fastighetsägaren blir så låg som möjligt. Vi ser också att vi kommer att prioritera landsbygdsprojektet, alltså byarna, samt att utöka tjänsterna till centralortens flerfamiljshus i det befintliga fibernätet.
Både Zitius och Bredbandsbolaget har ambitionen att bygga egna bredbandsnät i centralorten, oberoende av kommunens projekt och nät. Det innebär att kommunen förlorar ett antal intresseanmälningar på tätorten, men eftersom vi bara får statliga bidrag för byarna har det mindre effekt för kostnaden på landsbygden. Det kan dock ha konsekvenser för kommunens möjlighet att bygga ett kommunalt nät till villorna i centrala Arjeplog.

Ladda ner informationen

Nu har vi kommit längre i kommunens bredbandsprojekt och i mitten av februari räknar vi med att vi har besked om kostnaden. Just nu arbetar vi framför allt med hur vi ska finansiera utbyggnaden så att kostnaden för den enskilde fastighetsägaren blir så låg som möjligt. Dessutom samarbetar vi med andra kommuner för att hitta en oberoende kommunikationsoperatör som kan driva det färdiga nätet. I ett sådant så kallat öppet nät kan den enskilde sedan välja bland flera tjänsteleverantörer som erbjuder till exempel internet och tv.
Bredbandsbolaget och Zititus har också riktat erbjudanden till många hushåll i Arjeplog. Det är privata bolag som vill bygga egna bredbandsnät och har alltså ingenting med kommunens projekt och erbjudande att göra.

Ladda ner informationen

Bredband Arjeplog 2017

Det finns ett skarpt förslag på hur fibernätet skulle kunna se ut rent fysiskt – det vill säga hur och var vi ska dra ledningarna – och det finns en totalkostnad för detta. En del av den kostnaden kan vi finansiera med statliga medel, resten ska betalas av fastighetsägaren.
Med de förutsättningar som råder just nu, tycker vi att avgiften för fastighetsägaren är för hög för att kunna attrahera alla som visat intresse för denna så viktiga infrastruktur. Vi försöker därför att hitta sätt att sänka kostnaden för fastighetsägaren. Vi hoppas att vi kan återkomma om det i början eller mitten av februari. Läs mer

Tionde största projektet i Sverige

Källa Dagens Samhälle 2016 Källa Dagens Samhälle 2016

Av alla de bredbandsprojekt som sökt och har fått stöd från Länsstyrelsen i Norrbotten (Jorbruksverket) är projektet i Arjeplogs kommun det tionde (10) största i Sverige. Klicka på bilden så syns det bättre.

Norge öppnar gränsen för snöskoteråkning

Bild Piteå-Tidningen 9 nov 2016 Bild Piteå-Tidningen 9 nov 2016

I dagens Piteå-Tidning, 9 nov -16, kan vi läsa att det ska bli tillåtet för svenska förare att köra snöskoter i Norge. Ländernas regeringar sluter ett avtal för att komma tillrätta med det kritiserade gränsstoppet. – Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och infrastrukturminister Anna Johansson har jobbat med frågan för att komma framåt. Till slut har det lossnat, säger Leif Pettersson, norrbottnisk riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Läs mer

En lägesrapport från bredbands-projektet

I arbetet med bredband har vi nu kommit längre in i projekteringen. Det innebär att vi har fått ett skarpt förslag på hur fibernätet skulle kunna se ut rent fysiskt, det vill säga hur och var vi ska dra ledningarna. Läs mer

Vattenfall möjliggör bredbands-utbyggnad i kommunen

Vattenfall investerar ca 120 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Arjeplog kommun. När de gräver ned elkablar lägger de även med slang för bredband, som Arjeplogs kommun kan använda för att erbjuda ett snabbt bredband till invånare, företag och fritidshusägare utanför tätorten. Läs mer

Statsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Läs mer

Möjligheten att anmälan intresse för bredband i Arjeplogs kommun är stängd

Kartläggningen av intresset för bredband är nu avslutad. Därför är det inte längre möjligt att registrera anmälan på www.fibertillalla.se. Som meddelats tidigare pågår projektering, planering för att bygga bredbandsnät till och i de byar som ingår i projektet.

Resultat av kartläggningen av intresset för bredband i Arjeplogs kommun

Klicka på bilden så blir den ännu tydligare
Thure Holmström, IT-chef Arjeplogs kommun. Foto: Sofie Abrahamsson Thure Holmström, IT-chef Arjeplogs kommun. Foto: Sofie Abrahamsson

"Att gräva ned nästan 25 mil fiberkabel kräver sin planering. Det är just precis vad herrarna på Eltel, som är entreprenören som ska se till att fibern når fram till alla som vill ha den, gör just nu. Magnus Rosenberg som är försäljningschef på Eltel säger att man är van vid stora projekt.
– Men ytmässigt måste nog det här vara ett av de största vi har varit involverade i. Vi har heller aldrig sett ett projekt som beviljats så här mycket pengar, det är något som ni har Bo Häggroth och Thure Holmström på kommunen att tacka för." Läs mer i Piteå-Tidningen

Stefan Karlsson från Eltel informerar Byarnas samverkansgrupp om bredbandsutbyggnaden i kommunen Stefan Karlsson från Eltel informerar Byarnas samverkansgrupp om bredbandsutbyggnaden i kommunen
Första mötet med Byarnas bredbandsgrupp genomfördes den 17 maj -16 på Hotell Lyktan i Arjeplog.
På mötet fick byarnas bredbandsgrupp, representanter för de byar där bredbandsnät ska byggas med bredbandsstöd, information från kommunen, Sparbanken Nord och från Eltel.
 • Sparbanken Nord erbjuder förmånligt fiberlån, två specialanpassade upplägg, som ger möjlighet att koppla bredbandsnätet till huset.  Se mer information till höger på denna sida.
 • Eltel startar nu en detaljerad projektering som i slutänden, i september -16, ska visa hur nätet kan byggas och vad anslutningskostnaden blir per hus. Enbart projekteringen är utmaning! Nästan 25 mil bredbandsnät ska projekteras i 44 stycken byar. Det är det största bredbandsprojektet i Norrbotten som drivs med stöd av Landsbygdsprogrammet.
 • Under perioden fram till september -16 ordnas det bredbandsmöten i de byar som ingår i bredbandsprojektet. Då blir de möten med Eltel, bl.a. om förslag till utbyggnadsplan, och med kommunen bl.a. om markavtal. Till dessa möten kallas alla de som har anmält intresse för bredband. Kallelse till mötena kommer via nyhetsbrev och via Facebooksidan för bredbandsprojektet

Lokala samverkansgrupper
Samverkansgrupperna är två. Byarnas samverkansgrupp, består av representanter från byarna där bredbandsnät ska byggas med bredbandsstöd.
Tätortens samverkansgrupp, består av representanter för Arjeplogs tätort, Laisvall och Laisvallby.

a
Byarnas samverkansgrupp
(nedan ses även de byar som ingår i byarnas bredbandsprojekt)

 • Slagnäs Joakim Allqvist, 070 303 03 61
 • Nyliden: Ingrid Stenman, 076-146 58 68
 • Mellanström, Norra & Södra Kasker, Sörsida, Aspberg, Tallberg: Sanne Sautter, 070-308 12 99
 • Ånge, Kurrokvejk: Krister Alnkvist, 076-116-24-15
 • Racksund: Tom Nilsson, 070-513-262-0
 • Båtsjaur: Rickard Karlman, 070 605 44 84
 • Korsträsk: Yvonne Wallström, 070-130 10 49
 • Aspnäs: Ralph Edin, 070-607 72 50
 • Jutis: Fredrik Westerlund, 070-118 71 42
 • Björklund: Robert Henriksson, 070-262 74 36
 • Jäckvik: Rimobäcken, Ringselet: Thomas Westerlund, 070-344 40 81
 • Tjärnberg: Gunnar Andersson, 070-670-56-86
 • Sädvaluspen: Erland Dahlberg, 073-180 02 90
 • Ballastviken: Per Lundqvist, 076 1005355
 • Silverhyttan: Fredrik Wennberg, 070-306 08 99
 • Camp Polcirkeln, Sandviken: Johan Sandlund, 070-312 51 83
 • Vuoggatjålme, Sandviken: Frans Helamb, 070-657 07 15
 • Hällbacken, Blyudden, Gautosjö, Västra Gautosjö, Mittibyn, Adolfström: Anders Marklund, 070-386 12 72
 • Storkålmis, Björna, Erikslund, Granlunda, Oskarsnäs, Solberg, Västerberg, Västra Radnejaur: Leif-Anders Blind, 070-555 45 88
 • Fridhem, Björna, Erikslund, Granlunda, Oskarsnäs, Solberg, Västerberg, Västra Radnejaur: Ulf Ottosson, 070-560 97 41
 • Sakkavare: Thure Holmström, 070-548 65 15
 • Hällvik: Krister Lundberg, 072-566 40 12
 • Rengården, har inte ännu utsett en kontaktperson 

Möte med Tätortens samverkansgrupp
Tätortens samverkansgrupp (Arjeplog, Lasisvall och Laisvallby) kommer att kallas till möte också. När det är klart med datum för möte skickas en kallelse till kontakpersonerna via vårt nyhetsbrev och e-post.
Tärtortens samverkansgrupp:

 • Monika Lundberg: Fastighetsägarna
 • Eva Olsson: Villaägarna
 • Samuel Bernberg och Nenne Åman: HSB
 • Rolf Laestander: Stiftelsen Arjeploghus
 • Charlie Westin: Bostadsrättsföreningen Plogen
 • Karl-Lennart Lundmark, Laisvall
 • Laisvallby, har inte ännu utsett en kontaktperson.

Möte för lokala entreprenörer
En hel del arbete ska utföras fram till 2021. Därför kommer det att ordnas ett byggarmöte för företag i Arjeplogs kommun. Obs: Gäller inte de som på olika sätt ska hjälpa till med bredbandsutbyggnad i byar och tätort.
Intressanta företag är främst maskinentreprenörer, el-företag och fiberföretag. Intresserade företag anmäler intresse till bo.haggroth@arjeplog.se. Frågor m.m. kan besvaras av Bo Häggroth, e-post, se ovan, 070-115 33 56. Datum och plats för möte meddelas senare via nyhetsbrev och mejl.


Telefonernas kopparnät försvinner
TeliaSonera kommer under 2016 påbörja en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster, dagens fasta telefonnät, till tjänster baserade på framtidens nät, telefon via bredbandsnätet. Läs mer

Löpande information om Bredband Arjeplog
Aktuell och uppdaterad information kommer att finnas på
Facebook, bli medlem på sidan så får du veta senaste nytt.

"Fiberutbyggnaden behövs för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden, för att näringslivet ska vidareutvecklas, för välfärdstjänsterna och för att vi ska få ett bättre mobilt nät. Men – det är vad man fyller nätet med som är det viktiga och där är möjligheterna obegränsade".

Fiberlån

Klicka på bilden Klicka på bilden

Sparbanken Nord erbjuder fiberlån, en förmånlig finansiering till fastighetsägare inom Arjeplogs kommun. Lånet ger möjlighet att koppla in bredband via fiber när utbyggnaden tar fart under 2017. Banken erbjuder två specialanpassade upplägg.
Klicka på bilden ovan så kan du läsa mer om lånet.

Avtal med Eltel

Arjeplogs kommun och Eltel har tecknat avtal om bredbandsutbyggnad.

Läs mer

Attraktiv tätort Attraktiva byar

Bredbandssutbyggnaden ger fler möjligheter.
Nu finns det pengar att söka till att förbättra service och attraktivitet i byar och tätort. Gå samman, bybor, företag och fritidshusägare, inventera vad ni vill förbättra i byn eller tätorten. Staten bidrar med 90 % av investeringskostnaden.

Frågor och hjälp med ansökan, kontakta Bo Häggroth,
070-115 33 56
bo.haggroth@arjeplog.se

Läs mer

Arjeplogs kommun a
söker pengar till att bygga fibernät fram till norska gränsen.

Ansökan gäller Sandviken-norska gränsen. Vid gränsen ska fibern kopplas ihop med den norska fibern. Inom en snar framtid ska projektet ut på upphandling.

Frågor om bredband

Kontakta Bo Häggroth,
+4670115 33 56,
bo.haggroth@arjeplog.se

A-net i Arjeplogs kommun


I Arjeplogs finns idag kommunalt fibernät, A-Net, som erbjuder bredband. Om du är ansluten till A-net behöver du inte göra en intresseanmälan för att komma med i Bredband Arjeplog. Du kommer att erbjudas ett nytt avtal som ger dig ett snabbare bredband jämfört med det du har idag. Läs mer om A-Net

Kontaktpersoner

Bo Häggroth, Utvecklingsenheten, +46701153356  bo.haggroth@arjeplog.se
Thure Holmström, IT-chef, +46705486515  Thure.Holmstrom@arjeplog.se