Flyktingvän Arjeplog

Arjeplogs kommuns flyktingvänner arbetar för att flyktingar som kommer till vår kommun ska trivas, få jobb och bosätta sig i kommunen. De bidrar till att vi som kommun kan öka i befolkning.

Flyktingvän Arjeplog är en samverkansgrupp som leds av Arjeplogs kommun. I gruppen deltar kommunala verksamheter, företag, föreningar, studieförbund och enskilda personer.

Aktiviteter