Laisvallby

Vy över Laisan

Laisvallby ligger 4 kilometer söder om Laisvall och har  41 invånare. 

 

Föreningar. Laisvallby byasamfällighet, Laisvallby vägsamfällighet, Laisvallby Medborgarhusförening