Arjeplogs kommun erbjuder kostnadsfri varuhemsändning till hushåll där ingen kan ta sig till butiken av egen kraft och är fast boende i kommunen.
Även boende som bor utanför Arjeplogs tätort kan beställa varuhemsändning, 1 gång/vecka, men då mot en avgift på 50 kronor per varuhemsändning.

Läs mer

Flyktingvän Arjeplog

Arjeplogs kommuns flyktingvänner arbetar för att flyktingar som kommer till vår kommun ska trivas, få jobb och bosätta sig i kommunen. De bidrar till att vi som kommun kan öka i befolkning. Läs mer
 

Attraktiva byar - Attraktiv tätort

Det finns pengar att söka till att förbättra servcice och attraktivitet i byar och tätort. Gå samman, inventera vad ni vill göra bättre i byn eller tätorten. Staten bidrar med 90 % av kostnaden.
Frågor och hjälp med ansökan, kontakta Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@arjeplog.se

Läs mer

Hjördispengar blev till en bad- och hoppflotte

I byn Ånge, två mil söder om Arjeplog, har barnen och ungdomarna i byn byggt en bad och hoppflotte, där bygget finansierats just genom Hjördis.
10.000 kronor har Hjördisprojektet bidragit med, pengar som gått till byggmaterial. Bybarna har i sin tur bidragit med en ideell arbetsinsats, som i ansökan omräknats till ett pengavärde.
Själva byggandet har ungdomarna och barnen gjort tillsammans med några av papporna i byn.                                                                                                  Läs mer

Utvecklingsenheten bidrar till utveckling av Arjeplogs kommun

Utveckling i Arjeplogs kommun pågår varje dag. Det är Utvecklingsenhetens viktigaste arbete.

Läs mer

Frågor om hemsidan

Kontakta Bo Häggroth,
+46701153356,
bo.haggroth@arjeplog.se

Norrbottens nyheter

Aktiviteter

Maila så lägger vi in din aktivitet i kalendern!

bo.haggroth@arjeplog.se

Nyhetsbrev!
Klicka här för att läsa senaste men även tidigare nyhetsbrev!

Nyhetsbrev nr 3  2016


Klicka på bilden för att läsa nyhetsbrevet.

Klicka på bilden för att läsa! Klicka på bilden för att läsa!

Dokumentation från studieresa i Pedersöre där Mona Nillson Knuorre och Lotta Lestander från Arjeplog deltog.

När det gäller Hemsidan Kontakta oss

e-post: kontakt@byaservice.se

 

tfn: 070-115 33 56

©